For kvinner -
i og etter barsel

Erfaring er ikke overførbart, men kunnskap er. Vår oppgave som barselambassadører er å støtte kvinner som opplever kroppslige plager etter graviditet og fødsel gjennom samtaler og rådgiving.

Bli kjent med våre ambassadører

Selv om opplevelsene er forskjellige, som de du kan lese om her, er det mye som er felles.

Har du lyst til å bruker dine erfaringer til nytte og hjelp for andre? Da trenger vi deg!

Møt Angelika

Det å være en barselambassadør og jobbe med likepersonsarbeid er viktig for meg, for jeg vil gjerne være en bidragsyter til at andre kvinner kan få hjelp og støtte der de er.

Les mer om Angelika + -

Hei, jeg heter Angelika, og jeg har to barn født 2010 og 2023.
Min første fødsel var dramatisk, jeg var 17 år og babyen og meg holdt på å dø. Etter et preklamptisk anfall ble det tatt katastrofesnitt. I etterkant av fødselen slet jeg med tilknytning til babyen, depresjon og med tiden fikk jeg endometriosevev i krisersnittarret. Den andre fødselen var fantastisk, men jeg utviklet bekkenplager i ettertid. 

Amming med nr 2 var viktig for meg fordi jeg ikke fikk det til med første babyen, men jeg fikk det ikke til med den andre babyen heller. Jeg hadde melk, så det endte opp med at jeg pumpet på fulltid. Jeg ønsker å hjelpe andre mødre i barseltiden med hvor de kan henvende seg, tips og triks og ikke minst støtte når det kommer til ammeproblematikk og pumping.

Om jeg hadde visst hva jeg vet nå, hadde jeg stått mer på mitt når det kommer til hvilken hjelp man kan få av helsevesenet.

Møt Anita

Jeg vil at du som er preget av usikkerhet om hva som eller ikke er normalt får hjelp til selvhjelp, og motivasjon til å ikke bli redd for å dele bekymringer for egen helse med andre instanser.

Les mer om Anita + -

Etter en lang og vanskelig fødsel fikk jeg mitt første barn og fødselsskade i 2010. Jeg var ganske ny i Norge, ikke bevisst på mine rettigheter, som ikke forsto medisinsk språk i tillegg. Jeg visste ikke om at min skade, rift 3b, er så alvorlig.

På ulike kontroller følte jeg at mine problemer ikke ble tatt alvorlig, og jeg ble etterlatt for meg selv. Jeg klarte å finne løsning på mine problemer selv, men følelse av å være håpløs med sine lidelser i en så viktig for kvinne tiden, gjorde at jeg har fått lyst til å hjelpe andre kvinner som befinner seg i lignende situasjoner.

Møt Bente

Jeg har meldt meg som barselambassadør fordi jeg ønsker å støtte og gi råd til deg som trenger en likeperson å snakke med. 

Les mer om Bente + -

Mitt navn er Bente, jeg har 4 barn mellom alder 35 og 15.

 

Gjennom graviditetene og i tida etter fødslene fikk jeg erfare mange forskjellige plager jeg måtte finne ut av. Heldigvis går endel av plagene over, men det er noen plager som varer over tid og er krevende å finne ut av. Det er det er nødvendig å få hjelp og støtte til, det er viktig å ha god kunnskap og føle seg ivaretatt. Det vet jeg. Jeg vet også at noen plager er det lite å gjøre med, og de kan være vanskeligere å akseptere. 

Møt Emma

Som trebarnsmamma har jeg fått litt erfaring i ulike utfordringer i barseltiden. Jeg har fått god hjelp fra helsepersonell, men noen ganger kan det være fint å lufte bekymringer med en likeperson, og derfor ønsker jeg å stille som Barselambassadør.

Les mer om Emma + -

Jeg er så heldig at jeg har fått oppleve tre fødsler. Fødslene var ukompliserte og fine, men forskjellige.

Jeg er også utdannet fysioterapeut med kurs innen gravid- og barseltrening, så kvinnehelse er noe jeg er veldig opptatt av. Jeg hjelper gjerne med å guide deg gjennom jungelen av informasjon slik at du får svar på det du lurer på. 

Møt Giovanna

Jeg ønsket å bli barselambassadør av to grunner: Å kunne få slutt på tabuer, og å kunne være der for andre i lignende situasjoner.

Les mer om Giovanna + -

Jeg heter Giovanna, er lykkelig gift og er så heldig å ha fått to friske og nydelige barn.
Begge mine svangerskap gikk veldig fint for seg, bortsett fra kvalme de 3 første månedene og bekkenplager som månedene gikk.

Min første fødsel var en tøff fødsel som endte i en hastesnitt etter 25 timer i aktiv fødsel. En fødselsopplevelse som muligens kunne vært unngått, ettersom jeg etter fødsel fikk påvist en betennelse som var en av årsakene til at jeg aldri åpnet meg mer enn 4 cm.

Graviditet nummer to var planlagt, vi måtte få hjelp av IVF. Lykkelige var vi i flere måneder, frem til alle følelsene og traumene fra første fødsel plutselig kom over meg. Bekymringene eskalerte, jeg følte på en skam og følte meg flau. Hvordan kan jeg få panikk for å føde, når barnet var så planlagt?

Jeg ser nå i ettertid at jeg hadde nok hatt behov for tidlig hjelp til å bearbeide første fødsel. Fødsel nummer to var helt annerledes, og endte med styrtfødsel på 40 minutter, noe som opplevdes som en drømmefødsel.

Møt Hege

Fødsler og barseltid er store hendelser i en kvinnes liv, uansett i hvilken retning opplevelsen din går. Jeg ønsker å bidra til at kvinner får en trygg barseltid, med tilgang til nødvendig støtte og helsehjelp der det er behov. 

 

Les mer om Hege + -

Mitt navn er Hege, jeg jobber som barnefysioterapeut og har to barn. 
Mitt første barn ble født i 2010. På fødestuen var partner og jeg var mye overlatt til oss selv. Etter en lang natt ble jeg satt på rieforsterkende drypp, lege ble tilkalt og barnet forløst med vakuum. Barnet var uforventet dårlig, og ble umiddelbart flyttet til intensiven. Tilstanden hennes var alvorlig. Samtidig ble det oppdaget at jeg hadde fått en tredjegrads ruptur, og mens jeg ble operert, ble jenta vår flydd til Oslo. 
Opplevelsen av å føde et barn og ikke få det til brystet var svært smertefulI.

Siden hun lå på intensiven, pumpet jeg gang melka. Prognosen hennes var svært alvorlig, men mot alle odds viste det seg at hun kom ut av det uten skade. Fire dager etter fødselen fikk jeg endelig holde henne, og da jeg la henne til brystet, tok hun tak. Det var stort!

Tiden etter var blandet. Vi kom hjem fra Ullevål med et friskt barn og jeg nøt barseltiden. Samtidig, midt i alt det normale, husket kroppen at den nettopp hadde stått i fare for å miste, eller få et alvorlig skadet barn. Innimellom, da babyen sov og jeg hadde tid til å kjenne etter, gråt jeg det ut, og jeg ble kvalm hver gang jeg hørte et helikopter det neste året. 
Det berørte meg også sterkt, å tenke på at om jeg hadde født og fått samme skade et annet sted i verden, kunne jeg endt opp uten barn, inkontinent  i en alder av 32 år, med svært begrensede muligheter for et godt liv. 

Tre år senere ventet jeg barn nummer to. Tilliten min til at det var trygt å føde på sykehuset var lav, men med god hjelp fra jordmor i kommunen og på sykehuset, gikk jeg fra å grue meg til å glede meg til å føde igjen. 
Da fødselen var igang viste det seg at dette barnet lå i seteleie. Jeg ble umiddelbart trygget på forløpet og det nødvendige personell tilkalt til fødestuen. Hun ble født vaginalt og forløst med tang. Det gikk overraskende fort og smertefritt, og denne gangen fikk jeg barnet til brystet med det samme. Kontrasten til forrige fødsel var stor, nå gikk det bare et par timer, før jeg fornøyd og opplagt lå på fødestuen med en baby til brystet. 

Fødsler og barseltid er store hendelser i en kvinnes liv, uansett i hvilken retning opplevelser din går. Gjennom barselambassadørene ønsker jeg å bidra til at alle kvinner får en trygg barseltid, med tilgang til nødvendig støtte og helsehjelp der det er behov. 

 

Møt Hege

Fødsler og barseltid er store hendelser i en kvinnes liv, uansett i hvilken retning opplevelsen din går. Jeg ønsker å bidra til at kvinner får en trygg barseltid, med tilgang til nødvendig støtte og helsehjelp der det er behov. 

 

Les mer om Hege + -

Mitt navn er Hege, jeg jobber som barnefysioterapeut og har to barn. 
Mitt første barn ble født i 2010. På fødestuen var partner og jeg var mye overlatt til oss selv. Etter en lang natt ble jeg satt på rieforsterkende drypp, lege ble tilkalt og barnet forløst med vakuum. Barnet var uforventet dårlig, og ble umiddelbart flyttet til intensiven. Tilstanden hennes var alvorlig. Samtidig ble det oppdaget at jeg hadde fått en tredjegrads ruptur, og mens jeg ble operert, ble jenta vår flydd til Oslo. 
Opplevelsen av å føde et barn og ikke få det til brystet var svært smertefulI.

Siden hun lå på intensiven, pumpet jeg gang melka. Prognosen hennes var svært alvorlig, men mot alle odds viste det seg at hun kom ut av det uten skade. Fire dager etter fødselen fikk jeg endelig holde henne, og da jeg la henne til brystet, tok hun tak. Det var stort!

Tiden etter var blandet. Vi kom hjem fra Ullevål med et friskt barn og jeg nøt barseltiden. Samtidig, midt i alt det normale, husket kroppen at den nettopp hadde stått i fare for å miste, eller få et alvorlig skadet barn. Innimellom, da babyen sov og jeg hadde tid til å kjenne etter, gråt jeg det ut, og jeg ble kvalm hver gang jeg hørte et helikopter det neste året. 
Det berørte meg også sterkt, å tenke på at om jeg hadde født og fått samme skade et annet sted i verden, kunne jeg endt opp uten barn, inkontinent  i en alder av 32 år, med svært begrensede muligheter for et godt liv. 

Tre år senere ventet jeg barn nummer to. Tilliten min til at det var trygt å føde på sykehuset var lav, men med god hjelp fra jordmor i kommunen og på sykehuset, gikk jeg fra å grue meg til å glede meg til å føde igjen. 
Da fødselen var igang viste det seg at dette barnet lå i seteleie. Jeg ble umiddelbart trygget på forløpet og det nødvendige personell tilkalt til fødestuen. Hun ble født vaginalt og forløst med tang. Det gikk overraskende fort og smertefritt, og denne gangen fikk jeg barnet til brystet med det samme. Kontrasten til forrige fødsel var stor, nå gikk det bare et par timer, før jeg fornøyd og opplagt lå på fødestuen med en baby til brystet. 

Fødsler og barseltid er store hendelser i en kvinnes liv, uansett i hvilken retning opplevelser din går. Gjennom barselambassadørene ønsker jeg å bidra til at alle kvinner får en trygg barseltid, med tilgang til nødvendig støtte og helsehjelp der det er behov. 

 

Møt Henriette

Nå vet jeg selv så inderlig godt hva det vil si, jeg er over kneika selv og har lyst og overskudd til å hjelpe andre som sliter etter fødsel.

Les mer om Henriette + -

Hei, jeg heter Henriette. Jeg har født to barn. Den første fikk jeg føde vaginalt i 2018, den andre kom ved hjelp av hastekeisersnitt i januar 2020.

Jeg ble godt ivaretatt gjennom tiden på sykehuset, men barseltiden har for meg vært preget av depresjon, ensomhet, brystbetennelse og ammeproblemer. Mye av tiden brukte jeg på å lete etter nettverk og ressurser på nett, jeg slet med å navigere i jungelen av informasjon og fikk velmente råd fra alle kanter.

Barseltiden min i 2020 ble farget av pandemi og nedstenging, fysiske møteplasser forsvant og behovet for noen å prate med var stort. Jeg var heldig og hadde god støtte hjemme, men jeg savnet et stødig nettverk av kvinner som visste hva det ville si å være barselkvinne.

Møt Judith

Jeg har erfaring med senskade etter fødsel. Mange opplever, som meg, å få problemer i overgangsalderen. Ta gjerne kontakt med meg! 

Les mer om Judith + -

Da jeg var 31 og fødte mitt andre barn, fikk jeg en fødselsskade og ble kort fortalt av jordmoren at hun hadde sydd 83 sting: jeg hadde revnet gjennom alle lag. Som mange andre opplevde meg prisgitt jordmor og barnepleier som var til stede under fødselen. De hadde min fulle tillit, det hadde også gynekologen som undersøkte meg ved 6-ukerskontrollen. Ingen opplyste meg om at jeg hadde fått en alvorlig ruptur, og jeg visste ingenting om hvilke følger det kan ha. Et mislykket forsøk på å ta det opp med lege et år etter fødselen, førte til jeg valgte å tåle plagene.

På vei inn i overgangsalderen utartet skaden. Jeg fant selv etterhvert frem til informasjon og kunne sette ord på plagene. Henvisning og utredning bekreftet samsvar mellom symptomer og funn, og i løpet av kort tid forelå tilbud og dato for inngrep for et fremfall. Derfra ble mine daglige utfordringer redusert til null, med den betydningen det har for god livskvalitet. Å finne frem til informasjon og behandling er det viktigste, men kanskje først må man overkomme tabu.

Å ha en partner som lytter, vet og forstår, eller andre nære og fortrolige, er ikke alle forunt. Barselambassadørene er et sånt tilbud, her kan du lufte bekymringene uten tabu og snakke fritt med andre med erfaring fra liknende opplevelser, sette ord på plager og bekymringer.

Møt Marte

Det er fortsatt store tabu rundt det kvinner går igjennom, jeg vil bidra til at det ikke skal få fortsette i all fremtid. Jeg håper jeg kan være med å endre det gjennom å snakke med, og hjelpe, noen som trenger det.

Les mer om Marte + -

Jeg har hatt to ukompliserte, men også veldig fine fødsler - til tross for fødselsangst første gang. Jeg trodde selv jeg ikke hadde noen plager etter hverken den første eller andre fødselen. Men i ettertid av den første fødselen fikk jeg en depresjon som ikke kom tydelig frem, før den var veldig kraftig.

Etter fødsel nummer to var det kun småting, slik man kan forvente. Men er egentlig "alle småting" det man skal forvente? Og hvor lenge etter fødsel skal man godta det?

Selv følte jeg at Google ble min beste venn, og når jeg trengte å snakke om det jeg fant ut gjennom Google oppsøkte jeg enten venninner, eller snakket med samboeren. Men ikke alle ting er alltid like lett å snakke om med alle, og det kan føles enda verre å snakke med «uvitende».

Nettopp derfor har jeg valgt å bli barselambassadør, nettopp fordi de aller fleste vet enda alt for lite om kvinnehelse, og om hva som skjer med kroppen i barsel.
Mange av plagene som egentlig oppstår etter en fødsel anses som problemer man får som gammel. Men det er jp bare da problemene blir så store, at de fleste får dem.

Møt Heidi Yasmin

Jeg ønsker å være med å fremme kvinnehelse både fysisk og psykisk. Som barselambassadør vil jeg sette fokus på at svangerskap, fødsel og barseltid ikke bare bringer med seg gode følelser, men at det også er fylt med overveldelse.

Les mer om Heidi + -

Selv har jeg opplevd en stor sorg ved å ikke få med meg et barn hjem fra sykehuset, og jeg vil bidra til at vi prater om det som er tabubelagt i samfunnet vårt. Jeg har tro på at når vi gir det som er vanskelig plass, er det mer rom for de gode følelsene.

Mitt navn er Heidi Yasmin. Jeg har gjennomført to tette graviditeter, født to barn, men har kun et levende barn. Mitt førstefødte barn levde i to dager i 2021. Da jeg ble mamma for andre gang var det ingen som fortalte meg hvordan det faktisk var å praktisere mammarollen, og jeg fikk rimelig sjokk.

Med to uplanlagte keisersnitt kjenner jeg til sorgen over å ikke kunne føde vaginalt - noen gang. Jeg kjenner også til hvordan det brukes ord om det å føde som gjør at en kan kjenne på utenforskap. Som keiserinne har jeg i tillegg til bukoperasjoner hatt bekkenbunnsplager som mange andre.

I tillegg til egen erfaring med fysiske og psykiske smerter i graviditetene mine, har jeg jobbet med kvinner som lever svært vanskelige liv. Jeg har kurset meg innen mammahelse og trening, og tilbyr blant annet grupper og reiser som innebærer fellesskap for mødre i permisjon. Som flerkulturell, og opptatt av inkludering ønsker jeg å favne alle kvinner som trenger samtale og en hjelpende hånd etter et svangerskap.

Å være likeperson er noe jeg trives veldig godt med, som barselambassadør vil jeg være tilgjengelig, anerkjenne og støtte følelsene som har oppstått over at det å bli mamma ikke var helt som du hadde sett for deg, både kroppslig og mentalt.

Silje Rom Hafnor

Møt Silje

Som barselambassadør ønsker jeg å være et menneske som kan være med på å snu kvinnehelse til noe mer åpent. Veilede til en god og trygg vei å gå. Vise at det finnes hjelp der ute og ikke minst at ikke en eneste kvinne der ute er alene med de hindringene de sitter inne med! 

Tabu skal bort ved å belyse utfordringene!

Les mer om Silje + -

Mer om Silje kommer her

Møt Mariann

Jeg ønsker å være barselambassadør for å nå ut til deg som kanskje synes hverdagen er litt grå. Jeg ønsker å være likeperson for deg som føler deg ensom, i tidsklemma og ellers kjenner på i hverdagens utfordringer. Jeg har selv fire barn

Les mer om Mariann + -

Her kommer mer om Mariann

Møt Ingvild

Kvinnekroppen er helt fantastisk! Vi bærer frem og føder barn – nye mennesker! Dette har vi gjort i alle år. Selv om det er helt naturlig, oppstår det likevel både små og store utfordringer, bekymringer og skader både i planleggingsfasen, i løpet av svangerskapet, under fødselen og i barseltiden. Det kan også oppstå eller oppdages flere år senere.

Les mer om Ingvild + -

Selv har jeg to jenter (februar 2020 og oktober 2022). I svangerskapene slet jeg med både kvalme og bekkenleddsmerter, og i tiden etter nummer to (oktober 2022) har jeg fortsatt en del problemer med bekkenet og tyngdefølelse i underlivet. Mellom disse svangerskapene opplevde jeg også en spontanabort. På tross av dette har jeg to magiske fødselsopplevelser. Mye av grunnen til dette var fordi jeg hadde mennesker å snakke med, forberede meg med og som lyttet til meg. Dette ønsker jeg og resten av barselambassadørene å være for deg! Likepersoner som lytter, støtter og som kan gi råd om hva som bør være veien videre. Vi kan hjelpe deg med å sette ord på plagene, bryte tabuer og hjelpe deg å forstå at din fysiske og psykiske mammahelse skal tas på alvor!

Møt Heidi

Jeg ønsker å være med å fremme kvinnehelse både fysisk og psykisk. Som barselambassadør vil jeg sette fokus på at svangerskap, fødsel og barseltid ikke bare bringer med seg gode følelser, men at det også er fylt med overveldelse.

Jeg ønsker å være med å fremme kvinnehelse både fysisk og psykisk. Som barselambassadør vil jeg sette fokus på at svangerskap, fødsel og barseltid ikke bare bringer med seg gode følelser, men at det også er fylt med overveldelse.
Selv har jeg opplevd en stor sorg ved å ikke få med meg et barn hjem fra sykehuset, og jeg vil bidra til at vi prater om det som er tabubelagt i samfunnet vårt. Jeg har tro på at når vi gir det som er vanskelig plass, er det mer rom for de gode følelsene.

Les mer om Heidi

Mitt navn er Heidi Yasmin. Jeg har gjennomført to tette graviditeter, født to barn, men har kun et levende barn. Mitt førstefødte barn levde i to dager i 2021. Da jeg ble mamma for andre gang var det ingen som fortalte meg hvordan det faktisk var å praktisere mammarollen, og jeg fikk rimelig sjokk.

Med to uplanlagte keisersnitt kjenner jeg til sorgen over å ikke kunne føde vaginalt – noen gang. Jeg kjenner også til hvordan det brukes ord om det å føde som gjør at en kan kjenne på utenforskap. Som keiserinne har jeg i tillegg til bukoperasjoner hatt bekkenbunnsplager som mange andre.

I tillegg til egen erfaring med fysiske og psykiske smerter i graviditetene mine, har jeg jobbet med kvinner som lever svært vanskelige liv. Jeg har kurset meg innen mammahelse og trening, og tilbyr blant annet grupper og reiser som innebærer fellesskap for mødre i permisjon. Som flerkulturell, og opptatt av inkludering ønsker jeg å favne alle kvinner som trenger samtale og en hjelpende hånd etter et svangerskap.

Å være likeperson er noe jeg trives veldig godt med, som barselambassadør vil jeg være tilgjengelig, anerkjenne og støtte følelsene som har oppstått over at det å bli mamma ikke var helt som du hadde sett for deg, både kroppslig og mentalt.

Les mer om Mizan + -

Mitt navn er Mizan Selmer og kommer opprinnelig fra Etiopia, men har bodd i Norge i 23 år. Jeg er gift og har 3 barn. 

Jeg har opplevd tre fine svangerskap som endte med keisersnitt - det første ble et hastekeisersnitt. Epiduralen ble forsøkt satt flere ganger, men de klarte ikke å treffe. Derfor ble det full narkose og min mann fikk ikke bli med på fødselen. De første dagene etter fødselen hadde jeg vondt i hodet, noe de sa er helt normalt. Det ble også infeksjon i operasjonssåret og jeg hadde vondt i såret ganske lenge. Årsaken til at det ble keisersnitt var at bekkenet mitt var for trangt.

Jeg hadde lite melk og sov lite i starten, og klarte ikke å fullamme. Jeg skammet meg veldig. Jeg var ganske skuffet over meg selv, at jeg klarte ikke å fullamme. Jeg visste lite, men følte at jeg måtte gjøre det som er vanlig og som helsepersonell anbefaler. Ingen sa til meg at man ikke  amme. I min kultur er amming et "must", det er ikke noe alternativ, derfor opplevde jeg det som både en psykisk og fysisk belastning. 

Møt Nina

Min rolle som barselambassadør er å hjelpe deg til å finne trygghet, stole på din egen opplevelse av situasjonen og gi deg verktøyet du trenger for å finne fakta og informasjon som kan gi deg en bedre forståelse av dine bekymringer og plager.

+ -

Les mer om Nina + -

Jeg har født tre barn og alle mine fødsler har vært ukompliserte. Å føde er jo naturlig, men det det betyr ikke at det er uten utfordringer. I mitt tilfelle opplevde jeg det delvis som både skremmende og smertefullt. I den situasjonen har man særlig behov for å sett og hørt, og kunne delta med egne vurderinger. 

Det samme gjelder i barseltida, da er det viktig å ha tilgang til informasjon og støtte som kan trygge i en ny og ukjent tilværelse. Å ha et sted å lufte små og store bekymringer, er noe jeg selv ville opplevd som betryggende. Jeg vet hvor lett det er å begynne å stusse på om en plage er innenfor det normale, eller om det krever en legetime. Da er Barselambassadørene bare en telefon unna.

Start video

Send oss en sms

Vi hjelper deg gjerne hvis du ikke fant all informasjon du trengte her.

Vi ringer deg!

Lurer du på noe? Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg innen 48 timer!

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci