Barselambassadørene ble startet på bakgrunn av at vi i LKF kom i kontakt med kvinner som manglet noen å snakke fritt med om sine plager etter fødsel. Prosjektet kom i gang fordi vi så behovet for å imøtekomme behovet for kunnskap og hjelp i barseltida, ikke bare ved skade, men mange vanlige tilstander det er tabu å snakke om. Vi tror at det er et udekket behov for kunnskap, veiledning og samtaler uavhengig av plagenes størrelse. Vi er der for deg som trenger en prat, om det gjelder små og forbigående bekymringer eller det er noe som skaper store vansker.

Barselambassadørene et tilbud som kan hjelpe kvinner til en bedre egenomsorg i barseltiden gjennom kunnskap, veiledning og samtaler formidlet via barselambassadører.

En barselambassadør er en frivillig likeperson som selv har egenerfaring med svangerskap og fødsel, og som er motivert til å hjelpe andre i liknende situasjoner. Barselambassadøren er en kvalifisert hjelper, som gjennom eget e-læringsprogram settes i stand til å svare på spørsmål og gi informasjon/vise til kilder om fysiske og påfølgende psykiske utfordringer etter fødsel, samt har kjennskap til lokale og nasjonale helsetilbud. De frivillige likepersonene sertifiseres via e-læringskurs og digital gruppeundervisning i samarbeid med NKIB. De gis en årlig oppdatering, og godkjennes via likepersons- og mentoravtale, samt taushetserklæring.

Barselsambassadørene skal ikke drive oppsøkende virksomhet, men være tilgjengelig for kvinner som tar kontakt eller blir anbefalt av helsestasjon eller behandler for å gi informasjon.

Barselambassadørtjenesten skal være et supplement til offentlig helsetjeneste. 

Fra den første samtalen med en barselambassadør kan du snakke om din opplevelse av fødselen, dele en bekymring eller finne ut av noe som har oppstått i barseltida. Vår erfaring er at det første steget til å åpne opp er å fortelle eller å beskrive plager. Vi skal være en samtalepartner som kan hjelpe til å navigere i situasjonen enten det gjelder å bearbeide opplevelser eller å finne ut av plager.

Barselambassadørene skal være et lyttende øre og en støttende skulder for deg som opplever bekymringer og plager. Den du snakker med kan vise til og anbefale eksisterende tjenester og nyttige ressurser, som helsestasjon, fastleger, spesialisthelsetjenesten og digitale ressurser som f.eks. Bekkenbunnsportalen. Våre barselambassadører er frivillige likepersoner, de er ikke profesjonelle rådgivere og kan derfor ikke gi spesifikke råd rundt diagnoser og behandling.  

Du kan benytte inntil 3 samtaler pr år med en sertifisert barselambassadør og står fritt til å velge hvilken av våre likepersoner du vil snakke med.

barsel-innlegg3

Vi vil være der for kvinner i, og etter barsel. I de få, hektiske timene på klinikken skjer det mye. Viktig og nødvendig informasjon kan fort glippe i overføringen. Ikke alle har fortrolige personer å snakke med. Ikke alle har en partner som forstår eller venninne de vil åpne opp for. Over tid kan det dukke opp nye utfordringer du ikke var klar over. Vi vil se til at du ikke er alene med spørsmål og kan kontaktes akutt, eller du kan gjøre avtale om tid.

Gjennom nettsiden med god informasjon og trygge kilder. Innholdet på sidene skal formidler kunnskap uten tabu, det skal føles trygt å besøke sidene våre.

Vi ønsker å finne gode barselambassadører!  Eneste krav til deg som likeperson er at du selv har født, og har lyst og overskudd til å være til stede for andre. Som barselambassadør skal du bidra med samtaler som kan dempe uro og bekymring, vi kan støtte, inngi trygghet og økt kunnskap. Din erfaring og kunnskap er verdifull for andre, og vi håper du vil dele den med andre. Vi kan kontaktes uavhengig av

Barselambassadørene er for kvinner i, og etter barsel. Barseltida varer som regel 6 uker, men det vet alle som har født, at verken kropp eller hormoner er tilbake til «normalen» innenfor så kort tid. Det viser seg at plager ved 6 ukers-kontrollen fortsatt er til stede 8 mnd etter fødsel. Derfor er det ingen begrensinger hos oss for hvor lenge etter barsel du kan ta kontakt.

For den som har fått en fødselsskade skal det være tilbud om oppfølging. Å får vite at man har fått en skade står i stor kontrast til begivenheten det er å bli mor, derfor er det ikke så uvanlig at man ikke klarer å ta innover seg hva det innebærer.  Det er viktig å raskt komme til behandling, det finnes god kunnskap og hjelp å få i spesialisthelsetjenesten. Noen av våre barselambassadører har egenerfaring fra fødselsskade, og har god kunnskap om hvor man finner god hjelp.

Fødsel er en stor påkjenning og heldigvis vil en frisk og sterk kropp rehabilitere raskt. Til tross for det vil enkelte symptomer forsterkes og bli merkbare først i overgangsalderen. Det er ikke uvanlig å oppdage at plager gradvis forverres og bli bevisst en fødselsskade først mange år etter.

Vi er helt i startfasen med det som er et treårig prosjekt, finansiert av Damstiftelsen via N.K.S., Sanitetskvinnene. Vi, det er Landsforeningen for kvinner med plager etter fødsel.

Onsdag 16. august er vi klare for lansering av Barselambassadørene i Kristiansand. Lanseringen skjer i forbindelse med at vi er på Arendalsuka og har stand nr 15.
Barselambassadørene
Barselambassadørene er en likepersonstjeneste for kvinner i, og etter barsel. Det er Landsforeningen for kvinner med plager etter fødsel, LKF, som står bak det treårige prosjektet som på sikt skal bli landsdekkende. 
 
Erfaring er ikke overførbare, men kunnskap er.
Vi har sertifisert 12 barselambassadører i et eget program bestående av fem moduler som sammen med deres egne erfaringer bygger kompetanse som likeperson. En egen e-læringsfilm som er utviklet i samarbeid med  Nasjonalt kompetansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom NKIB, og med bekkenbunnsportalen.no ligger til grunn som kunnskapsbase. Hele prosjektet er basert på frivillighet, og kunnskapsdeling kvinner imellom. Vi vet at liggetiden på klinikken er kort og at mye verdifull informasjon ikke når frem i den grad vi mener er nødvendig. Vi tror at mange bekymringer og plager kan bli mindre ved at man får noen å dele dem med. Veien til rett hjelp kan bli lettere,    med en å dele bekymringen med.
 
Det er med stolthet og glede vi nå slipper våre ambassadører ut, vi håper de blir tatt godt i mot og at vi får god etterspørsel. Først ut er Kristiansand der piloten starter med lanseringen 16. august. I de påfølgende ukene viser vi frem våre likepersoner og hvilke erfaringer de selv har med å være i barsel, og hvordan de selv har opplevd å trenge noen dele opplevelser med. 
 
Tjenesten er tilgjengelig via nettsiden vår barselambassadorene og Instagramkontoen barselambassadorene
 
Prosjektet Barselambassadørene er eid av LKF org nr 920 716 741 og er finansiert med midler fra Dam-stiftelsen via Norske Kvinners Sanitetsforening N.K.S.

Send oss en sms

Vi hjelper deg gjerne hvis du ikke fant all informasjon du trengte her.

Vi ringer deg!

Lurer du på noe? Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi opp deg innen 48 timer!

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci