Hjem fra klinikken

Pust ut. Nå er det over. 

Men mange erfarer at det er vel heller akkurat det er nå det starter! Hvordan skal du få tid til å ta vare på deg selv? Du er viktig for barnet. At du har det bra, er kanskje det aller viktigste for barnet. De lokale jordmødrene er der for å hjelpe deg og ta vare på deg. Vi har snakket med Camilla Heien som er jordmor og ansatt i Kristiansand kommune.

Jordmor på hjemmebesøk

Vi har spurt henne hva som er det aller viktigste å vite om hva jordmortjenesten har å tilby og hun er ikke i tvil: Hjemmebesøk av jordmor er kanskje det første og viktigste møtet barselkvinner har med de som kan bistå henne i barseltida. Hun forteller at alle har rett til hjemmebesøk av jordmor etter fødsel. Jordmor kommer på hjemmebesøk 1-2 dager etter man har kommet hjem fra sykehuset.

Jordmor har tilgang på journalen fra fødselen, derfor vet hun på forhånd om det har vært spesielle omstendigheter eller noe utover det vanlige som har hendt. Når du senere er i kontakt med helsestasjonen er det barnet som er i hovedfokus, men de som jobber på helsestasjonen vet at foreldrenes helse er viktig for barnets trivsel. Under hjemmebesøket er det er din helse og din kropp det skal dreie seg om. Da har mulighet deg for å snakke om fødselen og om hvordan du har det, både fysisk og psykisk. Jordmor tar med seg vekt, og veier barnet.

Camilla understeker at det går fint å kontakte jordmor igjen og be om en samtale på et senere tidspunkt.

Skal det være sånn?

Camilla har møtt mange barseIkvinner og vet at det er viktig å gi rom for spørsmål, men også at det ikke alltid er lett å stille de rette spørsmålene. Det kan være mange grunner til det, ofte er det vanskelig å formulere en følelse, alt er jo så nytt og annerledes. Husk at i møte med jordmoren kan snakke om alt du opplever av kroppslige ting. Mange opplever smerter som ikke er kjent fra før, og det kommer ofte spørsmål om vaginale blødninger og utflod. I den første tiden kan det oppleves som om hele underlivet er hovent og ømt. Kontrollen på urin og avføring kan være delvis borte og det som i utgangspunktet er forbigående fysiske endringer, kan sette seg ordentlig fast og bli til en bekymring som ikke slipper tak og kan være vanskelig å sette ord på. Jordmoren har tid til å lytte til deg, og hun har erfaring. Det fint å vite at møtet med en du kan snakke fritt med kan ta fra deg enkelte bekymringer og sikre at også din psykiske helse er i orden. Trolig er alt helt normalt. Men du trenger noen å spørre, og dette vet jordmor mye om.

Å »poppe» en baby

Tiden det tar å hele etter fødsel, kan variere. Kvinner «popper» ikke babyer, fødselen er en voldsom påkjenning for kvinnekroppen. Det tar tid å rehabilitere. Det er vanlig å bli sliten, selv om alt er bra. Alle de månedene med ekstra vekt og endret kroppsholdning skal justeres tilbake til «den nye normalen», og ikke minst er det en hormonell storm (les: barseltårer) på samme tid. Kroppen skal omstilles enda en gang. Derfor er det lurt å ta imot tilbudet om at jordmor kan se på sting og kjenne på magen for å se om livmoren har trukket seg tilbake etter fødsel. Hun gjør dette for å passe på at alt er bra med deg, sånn at du vet mer om hvordan kroppen forandrer seg de neste ukene. Det er lurt å ta imot all omsorg man kan få, du kommer fort nok inn i rollen der det er du som skal gi.

Så hva skjer etterpå?

Du blir informert av jordmoren om hvilket tilbud som finnes i din kommune og hvor den er å finne. Camilla jobber selv på helsestasjon i Kristiansand, i det som heter Familiens hus, helsestasjoner som er plassert i flere bydeler. Den kommunale tjenesten, helsestasjonen, er et tilbud som finnes i alle kommunesentre og bydeler. I tillegg til jordmor, finner du fysioterapeut og lege som sammen med helsesykepleier gir deg og familien god oppfølging. I Kristiansand, og i landet forøvrig kommer også helsesykepleierne på hjemmebesøk. Alle som føder skal få tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier mellom syv og ti dager etter fødsel.

Ikke glem 6-ukers kontrollen

Neste «checkpoint» er 6-ukerskontrollen. Noen kommuner har gitt denne oppgaven til fastlegene. Andre steder er det jordmor fra svangerskapsoppfølgingen som har ansvaret. Du har uansett rett til en etterkontroll, og den er gratis. Camilla forteller at denne kontrollen sees på som avslutningen av svangerskapet og råder til å be om en GU. Ikke alle ønsker en undersøkelse, eller opplever at de har behov for det. Men husk at denne timen skal sikre at din tilhelingsprosess har gått som den skal. Det er ikke barnets time, denne timen er bare din. Om du kan passe inn tidspunktet så du kan gå alene, er det bra. Da får du kanskje tid til tenke gjennom om det er noe du vil spørre om. Lag deg en liste med stikkord på telefonen når du har satt opp timen i kalenderen. Det er viktig å huske at det du ikke spør om, får du ikke hjelp med.

På etterkontrollen kan du snakke med fastlegen eller jordmor om alt du er opptatt av, fødselsopplevelsen, underlivsplager, trening og knipeøvelser, søvn, amming og samspill i familien. Ingenting spørsmål er feil, ikke vær redd for å ha for mange spørsmål. Er du klar for å ta opp igjen sex og samliv får du også veiledning om prevensjon. I likhet med fastlegen kan jordmor også skrive ut resept på prevensjon og mange helsestasjoner tilbyr innsetting av spiral eller p-stav. 

I og etter barsel

Vår jordmor er opptatt av å gi barselkvinnene trygghet i den nye rollen, og hun vet at noen opplever å bli usikre når de opplever kroppslige og/eller mentale endringer. Det er lett å bli forstyrret i troen på at alt går bra, når små og selvfølgelige ting plutselig bare ikke er så små og selvfølgelige lengre. Hun vektlegger særlig dette: at du som barselkvinne kjenner på hvordan kroppen fungerer etter fødsel, og gir beskjed til jordmor eller lege, om man opplever ubehag eller at kroppen ikke fungerer optimalt. 

Jeg vil bli med for å bidra til mer kunnskap og gi hjelp til bedre egenomsorg

© 2023 • Barselambassadørene.
Personvernerklæring. Design & Utvikling: Flyt Design

a
Emeritus Education

Lorem ipsum dolor sit amet con sectetur adipisicing elit sed don eiusmod tempor inci